Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.00%
 • GPWB-B1Y4Y 0.00%
 • GPWB-B1Y5Y 0.00%
 • GPWB-B3Y5Y 0.00%
 • GPWB-B5Y 0.00%
 • INNOVATOR 0.00%
 • mWIG40 -1.27%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -1.27%
 • NCIndex -0.02%
 • sWIG80 0.31%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.31%
 • TBSP.Index 0.00%
 • WIG 0.27%
 • WIG140 0.28%
 • WIG20 1.11%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.43%
 • WIG20short -0.68%
 • WIG20TR 0.73%
 • WIG30 1.08%
 • WIG30TR 0.71%
 • WIG-BANKI 1.42%
 • WIG-BUDOW 0.35%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 0.80%
 • WIGdiv 0.61%
 • WIG-ENERG 0.34%
 • WIG-ESG 0.39%
 • WIG.GAMES5 -0.90%
 • WIG-GORNIC 0.46%
 • WIG-GRY -0.93%
 • WIG-INFO 0.97%
 • WIG-LEKI 0.30%
 • WIG-MEDIA -0.74%
 • WIG-MOTO 1.04%
 • WIG.MS-BAS 0.59%
 • WIG.MS-FIN 1.53%
 • WIG.MS-PET 0.53%
 • WIG-NRCHOM 0.06%
 • WIG-ODZIEZ 0.06%
 • WIG-PALIWA 0.56%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW -46.29%
 • WIGtech 0.35%
 • WIGtechTR 0.35%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Strategiczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Globalnych Strategii

Polityka inwestycyjna

Od 65% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund. Pozostała część środków może być lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz bazowy ma na celu osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji na światowych rynkach. W tym celu inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych, ze szczególnym wykorzystaniem instrumentów pochodnych.

Nazwa

Allianz Globalnych Strategii (Allianz Strategiczny SFIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Początek działalności: 2015-11-12
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 0.95 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,05 %
Miesięczna stopa średnia 0,37 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -10,65 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-02-21)
Prospekt informacyjny (2022-12-30)
Skrócony prospekt (2022-06-30)