Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2598.38%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.23%
 • mWIG40TR 0.30%
 • NCIndex 1.06%
 • sWIG80 0.62%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.60%
 • WIG 0.46%
 • WIG20 0.59%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.05%
 • WIG20short -0.50%
 • WIG20TR 0.48%
 • WIG30 0.59%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.16%
 • WIG-BUDOW -0.98%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -2.31%
 • WIGdiv 0.21%
 • WIG-ENERG -0.31%
 • WIG-ESG 0.49%
 • WIG.GAMES 2.13%
 • WIG-GORNIC 1.78%
 • WIG-INFO 1.62%
 • WIG-LEKI 3.69%
 • WIG-MEDIA 1.97%
 • WIG-MOTO -0.26%
 • WIG.MS-BAS 0.93%
 • WIG.MS-FIN 0.11%
 • WIG.MS-PET 0.72%
 • WIG-ODZIEZ -0.24%
 • WIG-PALIWA 0.93%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.20%
 • WIGtech 1.19%
 • WIG-TELKOM 0.55%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe (od 50% do 100%), oraz w instrumenty rynku pieniężnego (do 50%). Proporcje między wymienionymi kategoriami lokat uzależnione są od decyzji podejmowanych przez zarządzających na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów dłużnych.

Nazwa

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Początek działalności: 2011-11-18
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,75 %
Miesięczna stopa średnia 0,87 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,30 %
Największy spadek wartości JU -7,39 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2020-01-01)