Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2340.30%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 0.25%
 • mWIG40TR 0.26%
 • NCIndex -0.66%
 • RESPECT -0.26%
 • sWIG80 0.15%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.12%
 • WIG -0.07%
 • WIG20 -0.07%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -0.36%
 • WIG20short 0.19%
 • WIG20TR -0.36%
 • WIG30 -0.08%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI 0.07%
 • WIG-BUDOW 1.08%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 1.54%
 • WIGdiv 0.13%
 • WIG-ENERG -0.56%
 • WIG-ESG -0.11%
 • WIG.GAMES 0.32%
 • WIG-GORNIC -0.83%
 • WIG-INFO 0.29%
 • WIG-LEKI -0.18%
 • WIG-MEDIA 0.20%
 • WIG-MOTO -0.04%
 • WIG.MS-BAS -0.81%
 • WIG.MS-FIN -0.18%
 • WIG.MS-PET 0.06%
 • WIG-ODZIEZ 0.07%
 • WIG-PALIWA -0.20%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.29%
 • WIGtech -0.13%
 • WIG-TELKOM -1.21%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe (od 50% do 100%), oraz w instrumenty rynku pieniężnego (do 50%). Proporcje między wymienionymi kategoriami lokat uzależnione są od decyzji podejmowanych przez zarządzających na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów dłużnych.

Nazwa

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 40 50

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Początek działalności: 2011-11-18
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,88 %
Miesięczna stopa średnia -0,72 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,29 %
Największy spadek wartości JU -7,39 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-31)