Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę Sprawdź!
Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS 0.47%
 • mWIG40 -0.13%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.10%
 • NCIndex -1.42%
 • sWIG80 -1.06%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.06%
 • WIG 0.01%
 • WIG20 0.19%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.53%
 • WIG20short -0.26%
 • WIG20TR 0.21%
 • WIG30 0.10%
 • WIG30TR 0.91%
 • WIG-BANKI -0.40%
 • WIG-BUDOW -1.40%
 • WIG-CEE 0.82%
 • WIG-CHEMIA -0.85%
 • WIGdiv 0.21%
 • WIG-ENERG -1.50%
 • WIG-ESG 0.26%
 • WIG.GAMES -0.14%
 • WIG-GORNIC -3.28%
 • WIG-INFO -0.44%
 • WIG-LEKI 6.18%
 • WIG-MEDIA 1.54%
 • WIG-MOTO -0.56%
 • WIG.MS-BAS -2.61%
 • WIG.MS-FIN -0.68%
 • WIG.MS-PET 2.22%
 • WIG-NRCHOM 0.51%
 • WIG-ODZIEZ 1.64%
 • WIG-PALIWA 2.04%
 • WIG-Poland 0.74%
 • WIG-SPOZYW 0.92%
 • WIGtech -0.13%
 • WIG-TELKOM 0.63%
 • WIG-Ukrain 0.97%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Polityka inwestycyjna

Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji aktywów. Od 0 do 100% lokat funduszu mogą stanowić instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty bazowe dla instrumentów pochodnych i instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa lokowane są w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynkach Rzeczpospolitej Polskiej, w państwie członkowskim oraz wybranych krajach OECD: USA, Japonia, Szwajcaria, Turcja.

Nazwa

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Marek Kaźmierczak, Łukasz Kurek

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Początek działalności: 2010-05-10
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2.2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,38 %
Miesięczna stopa średnia -2,08 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,23 %
Największy spadek wartości JU -42,39 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-07-31)
Prospekt emisyjny (2020-06-09)