Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023 Wypełnij ankietę i podziel się z nami, swoimi uwagami Więcej
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu

Polityka inwestycyjna

Cechą charakterystyczną strategii inwestycyjnej realizowanej przez Allianz Optymalnego Wzrostu jest połączenie aktywnej selekcji akcji poszczególnych spółek z aktywną alokacją, wyrażającą się zmiennym poziomem efektywnego zaangażowania w akcjach. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze spadkiem cen akcji zarządzający subfunduszem mogą dokonywać transakcji dotyczących instrumentów pochodnych, głównie kontraktów terminowych na indeksy giełdowe.

Nazwa

Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Piotr Friebe, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Początek działalności: 2010-05-10
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2 %
Benchmark: 65% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.8 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,89 %
Miesięczna stopa średnia -3,29 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,26 %
Największy spadek wartości JU -42,39 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-05-08)
Karta funduszu (2023-07-31)
Prospekt informacyjny (2023-07-05)
Skrócony prospekt (2023-06-30)