Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę Sprawdź!
Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS 0.47%
 • mWIG40 -0.20%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.15%
 • NCIndex -1.81%
 • sWIG80 -1.27%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.26%
 • WIG -0.08%
 • WIG20 0.25%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.18%
 • WIG20short -0.08%
 • WIG20TR 0.28%
 • WIG30 0.06%
 • WIG30TR 0.91%
 • WIG-BANKI -0.52%
 • WIG-BUDOW -1.63%
 • WIG-CEE 0.82%
 • WIG-CHEMIA -1.12%
 • WIGdiv 0.08%
 • WIG-ENERG -1.04%
 • WIG-ESG 0.18%
 • WIG.GAMES -0.53%
 • WIG-GORNIC -3.72%
 • WIG-INFO -0.52%
 • WIG-LEKI 8.91%
 • WIG-MEDIA 1.39%
 • WIG-MOTO -0.31%
 • WIG.MS-BAS -2.59%
 • WIG.MS-FIN -0.74%
 • WIG.MS-PET 1.85%
 • WIG-NRCHOM 0.51%
 • WIG-ODZIEZ 1.49%
 • WIG-PALIWA 1.78%
 • WIG-Poland 0.74%
 • WIG-SPOZYW 0.70%
 • WIGtech -0.27%
 • WIG-TELKOM 0.57%
 • WIG-Ukrain 0.97%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w akcje polskie oraz w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz dąży do tego, by min. połowę wartości portfela akcji Subfunduszu stanowiły akcji spółek nowoczesnych technologii, m.in. z branż: informatycznej, telekomunikacyjnej, medialnej, biotechnologicznej. Do 40 % aktywów inwestuje w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe.

Nazwa

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Marek Kaźmierczak, Łukasz Kurek

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich sektorowych pozostałe
Początek działalności: 2008-04-08
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: 45% WIG + 15% WIG Informatyka + 15% WIG Media + 15% WIG Games + 10% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,63 %
Miesięczna stopa średnia -4,55 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -33,94 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-07-31)
Prospekt emisyjny (2020-06-09)