Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -1.87%
 • mWIG40 -2.36%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.35%
 • NCIndex -3.13%
 • sWIG80 -1.51%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.56%
 • WIG -1.74%
 • WIG20 -1.87%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.12%
 • WIG20short 1.57%
 • WIG20TR -1.64%
 • WIG30 -1.98%
 • WIG30TR -0.71%
 • WIG-BANKI -3.98%
 • WIG-BUDOW -3.02%
 • WIG-CEE -1.80%
 • WIG-CHEMIA -1.50%
 • WIGdiv -1.33%
 • WIG-ENERG -3.49%
 • WIG-ESG -1.53%
 • WIG.GAMES -2.21%
 • WIG-GORNIC -3.48%
 • WIG-INFO -1.32%
 • WIG-LEKI -1.74%
 • WIG-MEDIA -0.40%
 • WIG-MOTO -0.90%
 • WIG.MS-BAS -4.25%
 • WIG.MS-FIN -3.84%
 • WIG.MS-PET -2.24%
 • WIG-NRCHOM -1.48%
 • WIG-ODZIEZ -1.42%
 • WIG-PALIWA -2.46%
 • WIG-Poland -0.88%
 • WIG-SPOZYW 0.90%
 • WIGtech 3.30%
 • WIG-TELKOM 13.16%
 • WIG-Ukrain -1.40%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Małych Spółek

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w polskie akcje oraz w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz dąży do tego, aby minimum połowę wartości portfela akcji Subfunduszu stanowiły akcje mniejszych spółek, których wartość rynkowa (kapitalizacja) jest nie większa niż 2,5 mld zł. Do 40% aktywów inwestuje w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe.

Nazwa

Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Marek Kaźmierczak, Łukasz Kurek

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich małych i średnich spółek
Początek działalności: 2008-04-08
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: 90% mWIG40 + 10% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,70 %
Miesięczna stopa średnia -3,14 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,64 %
Największy spadek wartości JU -46,98 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-07-31)
Prospekt emisyjny (2020-06-09)