Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -1.87%
 • mWIG40 -2.33%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.37%
 • NCIndex -2.80%
 • sWIG80 -1.86%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.89%
 • WIG -2.01%
 • WIG20 -2.01%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.86%
 • WIG20short 1.94%
 • WIG20TR -1.92%
 • WIG30 -2.01%
 • WIG30TR -0.71%
 • WIG-BANKI -4.27%
 • WIG-BUDOW -3.90%
 • WIG-CEE -1.80%
 • WIG-CHEMIA -1.00%
 • WIGdiv -1.65%
 • WIG-ENERG -3.54%
 • WIG-ESG -1.81%
 • WIG.GAMES -1.92%
 • WIG-GORNIC -4.04%
 • WIG-INFO -1.17%
 • WIG-LEKI -0.73%
 • WIG-MEDIA -0.20%
 • WIG-MOTO -1.57%
 • WIG.MS-BAS -4.59%
 • WIG.MS-FIN -4.09%
 • WIG.MS-PET -2.45%
 • WIG-NRCHOM -1.77%
 • WIG-ODZIEZ -2.39%
 • WIG-PALIWA -2.80%
 • WIG-Poland -0.88%
 • WIG-SPOZYW 0.32%
 • WIGtech 3.25%
 • WIG-TELKOM 13.10%
 • WIG-Ukrain -1.40%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe od 0% do 100% wartości aktywów. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne (od 0% do 100%). Aktywa mogą być inwestowane zarówno w instrumenty emitowane przez podmioty zagraniczne, jak i polskie. Polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie portfela udziałowego oraz dłużnego funduszu zarówno w instrumenty denominowane w PLN, jak i innych walutach.

Nazwa

Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Początek działalności: 2008-04-02
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.85 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,19 %
Miesięczna stopa średnia -1,77 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,30 %
Największy spadek wartości JU -29,22 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-07-31)
Prospekt emisyjny (2020-06-09)