Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2598.28%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.41%
 • mWIG40TR 0.40%
 • NCIndex 1.07%
 • sWIG80 0.60%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.62%
 • WIG 0.47%
 • WIG20 0.51%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.97%
 • WIG20short -0.46%
 • WIG20TR 0.43%
 • WIG30 0.54%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.18%
 • WIG-BUDOW -0.89%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.97%
 • WIGdiv 0.18%
 • WIG-ENERG -0.26%
 • WIG-ESG 0.50%
 • WIG.GAMES 1.97%
 • WIG-GORNIC 2.05%
 • WIG-INFO 1.46%
 • WIG-LEKI 3.44%
 • WIG-MEDIA 2.48%
 • WIG-MOTO 0.00%
 • WIG.MS-BAS 1.05%
 • WIG.MS-FIN 0.00%
 • WIG.MS-PET 0.82%
 • WIG-ODZIEZ -0.41%
 • WIG-PALIWA 1.01%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.16%
 • WIGtech 1.06%
 • WIG-TELKOM 0.36%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Zrównoważony

Polityka inwestycyjna

Od 40% do 60% aktywów Subfunduszu inwestowane jest w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz od 20% do 60% w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego

Nazwa

Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Marek Kaźmierczak, Łukasz Kurek

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie zrównoważone
Początek działalności: 2006-12-29
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 50% WIG + 50% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,78 %
Miesięczna stopa średnia 1,26 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 1,23 %
Największy spadek wartości JU -47,97 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2020-01-01)