Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2300.14%
 • WIG20short 81717.26%
 • WIG20lev 12154.72%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.30%
 • mWIG40TR 0.30%
 • NCIndex -0.44%
 • RESPECT 0.50%
 • sWIG80 0.58%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.58%
 • WIG 0.43%
 • WIG20 0.59%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.49%
 • WIG30 0.58%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.12%
 • WIG-BUDOW 0.38%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.56%
 • WIGdiv 0.38%
 • WIG-ENERG 0.70%
 • WIG-ESG 0.42%
 • WIG.GAMES -0.68%
 • WIG-GORNIC 0.68%
 • WIG-INFO 0.94%
 • WIG-LEKI 1.07%
 • WIG-MEDIA -0.06%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.54%
 • WIG.MS-FIN 0.57%
 • WIG.MS-PET 0.58%
 • WIG-ODZIEZ -0.06%
 • WIG-PALIWA 0.58%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.92%
 • WIGtech 0.71%
 • WIG-TELKOM 1.34%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Zrównoważony

Polityka inwestycyjna

Od 40% do 60% aktywów Subfunduszu inwestowane jest w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz od 20% do 60% w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego

Nazwa

Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 40 50

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Marek Kaźmierczak, Łukasz Kurek

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie zrównoważone
Początek działalności: 2006-12-29
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 50% WIG + 50% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,67 %
Miesięczna stopa średnia 1,66 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 1,00 %
Największy spadek wartości JU -47,97 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-06-30)
Prospekt emisyjny (2019-05-31)