Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2342.00%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 0.64%
 • mWIG40TR 0.61%
 • NCIndex -0.47%
 • RESPECT 0.36%
 • sWIG80 0.12%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.04%
 • WIG 0.47%
 • WIG20 0.34%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.90%
 • WIG20short -0.43%
 • WIG20TR 0.54%
 • WIG30 0.35%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI 0.92%
 • WIG-BUDOW 0.34%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 2.40%
 • WIGdiv 0.39%
 • WIG-ENERG 1.45%
 • WIG-ESG 0.48%
 • WIG.GAMES -0.43%
 • WIG-GORNIC -1.61%
 • WIG-INFO 0.47%
 • WIG-LEKI -0.98%
 • WIG-MEDIA 0.01%
 • WIG-MOTO 0.10%
 • WIG.MS-BAS 0.07%
 • WIG.MS-FIN 0.71%
 • WIG.MS-PET 0.65%
 • WIG-ODZIEZ 0.07%
 • WIG-PALIWA 0.65%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.79%
 • WIGtech 0.24%
 • WIG-TELKOM 0.84%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Nazwa

Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 40 50

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Marek Kaźmierczak, Łukasz Kurek

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2004-10-06
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2.5 %
Benchmark: 20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,64 %
Miesięczna stopa średnia 0,79 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,41 %
Największy spadek wartości JU -19,81 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-31)