Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Kapitał Plus

Polityka inwestycyjna

Celem Allianz Kapitał Plus jest uzyskanie stabilnego wzrostu oszczędności w długim terminie. Większość aktywów subfunduszu jest inwestowana w instrumenty dłużne. Udział akcji zmienia się w zależności od koniunktury giełdowej i może stanowić od 0 do 30 proc. aktywów subfunduszu. Połączenie strategii aktywnej alokacji oraz relatywnie dużego zaangażowania na rynku ofert pierwotnych pozwala osiągnąć atrakcyjną stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku.

Nazwa

Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Piotr Friebe, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2004-10-06
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2 %
Benchmark: 20% WIG + 80% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.8 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,51 %
Miesięczna stopa średnia 3,52 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,43 %
Największy spadek wartości JU -21,44 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-10-12)
Karta funduszu (2023-10-31)
Prospekt informacyjny (2024-05-31)
Skrócony prospekt (2023-06-30)