Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.00%
 • GPWB-B1Y4Y 0.00%
 • GPWB-B1Y5Y 0.00%
 • GPWB-B3Y5Y 0.00%
 • GPWB-B5Y 0.00%
 • INNOVATOR 0.00%
 • mWIG40 0.74%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.74%
 • NCIndex 0.01%
 • sWIG80 0.63%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.63%
 • TBSP.Index 0.00%
 • WIG 0.67%
 • WIG140 0.68%
 • WIG20 1.15%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.35%
 • WIG20short -0.64%
 • WIG20TR 0.68%
 • WIG30 1.09%
 • WIG30TR 0.67%
 • WIG-BANKI 1.46%
 • WIG-BUDOW 0.77%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 1.90%
 • WIGdiv 0.69%
 • WIG-ENERG 0.73%
 • WIG-ESG 0.62%
 • WIG.GAMES5 -1.42%
 • WIG-GORNIC 0.30%
 • WIG-GRY -2.18%
 • WIG-INFO 0.38%
 • WIG-LEKI -0.02%
 • WIG-MEDIA 0.04%
 • WIG-MOTO 1.06%
 • WIG.MS-BAS 0.61%
 • WIG.MS-FIN 1.33%
 • WIG.MS-PET 1.34%
 • WIG-NRCHOM 0.73%
 • WIG-ODZIEZ -0.60%
 • WIG-PALIWA 1.59%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.05%
 • WIGtech -0.10%
 • WIGtechTR -0.10%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Kapitał Plus

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Nazwa

Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Piotr Friebe, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2004-10-06
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2 %
Benchmark: 20% WIG + 80% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika 20% WIG + 80% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,08 %
Miesięczna stopa średnia 0,92 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,46 %
Największy spadek wartości JU -21,44 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-02-21)
Karta funduszu (2023-02-28)
Prospekt informacyjny (2022-12-30)
Skrócony prospekt (2022-06-30)