Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania

Polityka inwestycyjna

Celem Allianz Stabilnego Inwestowania jest uzyskanie długoterminowo wysokiego poziomu dochodów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie (co najmniej 50 proc.) w instrumenty o niskim ryzyku, takie jak obligacje i bony skarbowe. Nie więcej niż 40 proc. aktywów subfunduszu mogą stanowić akcje polskich spółek, dzięki czemu w długim okresie potencjalne zyski mogą być wyższe niż w przypadku funduszy o niskim ryzyku.

Nazwa

Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Piotr Friebe, Grzegorz Latała

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2002-04-08
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2 %
Benchmark: 70% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms + 30% WIG
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.8 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,65 %
Miesięczna stopa średnia 0,33 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,59 %
Największy spadek wartości JU -33,53 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-07-12)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-06-17)
Skrócony prospekt (2023-12-31)