Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę Sprawdź!
Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS 0.47%
 • mWIG40 -0.13%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.08%
 • NCIndex -1.78%
 • sWIG80 -1.16%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.17%
 • WIG 0.04%
 • WIG20 -0.01%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.58%
 • WIG20short -0.28%
 • WIG20TR 0.33%
 • WIG30 -0.21%
 • WIG30TR 0.15%
 • WIG-BANKI -0.55%
 • WIG-BUDOW -1.55%
 • WIG-CEE 0.52%
 • WIG-CHEMIA -1.52%
 • WIGdiv 0.15%
 • WIG-ENERG -0.63%
 • WIG-ESG 0.30%
 • WIG.GAMES -0.10%
 • WIG-GORNIC -3.93%
 • WIG-INFO -0.21%
 • WIG-LEKI 8.84%
 • WIG-MEDIA 1.34%
 • WIG-MOTO -0.32%
 • WIG.MS-BAS -2.31%
 • WIG.MS-FIN -0.64%
 • WIG.MS-PET 1.76%
 • WIG-NRCHOM -0.02%
 • WIG-ODZIEZ 1.00%
 • WIG-PALIWA 1.72%
 • WIG-Poland 0.10%
 • WIG-SPOZYW 0.70%
 • WIGtech -0.01%
 • WIG-TELKOM 0.72%
 • WIG-Ukrain 0.73%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Obligacji

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w mniejszym stopniu przez państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska. Całkowita wartość lokat subfunduszu w dłużne papiery wartościowe jest nie niższa niż 70 proc. wartości aktywów subfunduszu.

Nazwa

Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Początek działalności: 2002-04-08
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: 80% FTSE Poland Government Bond Index All Maturities Local + 20% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,07 %
Miesięczna stopa średnia 0,01 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,09 %
Największy spadek wartości JU -6,08 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-07-31)
Prospekt emisyjny (2020-06-09)