Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę Sprawdź!
Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS 0.47%
 • mWIG40 -0.15%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.10%
 • NCIndex -1.42%
 • sWIG80 -1.05%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.06%
 • WIG 0.06%
 • WIG20 0.14%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.63%
 • WIG20short -0.31%
 • WIG20TR 0.21%
 • WIG30 0.02%
 • WIG30TR 0.91%
 • WIG-BANKI -0.32%
 • WIG-BUDOW -1.41%
 • WIG-CEE 0.82%
 • WIG-CHEMIA -0.85%
 • WIGdiv 0.23%
 • WIG-ENERG -1.43%
 • WIG-ESG 0.31%
 • WIG.GAMES -0.17%
 • WIG-GORNIC -3.24%
 • WIG-INFO -0.44%
 • WIG-LEKI 5.26%
 • WIG-MEDIA 1.54%
 • WIG-MOTO -0.56%
 • WIG.MS-BAS -2.50%
 • WIG.MS-FIN -0.65%
 • WIG.MS-PET 2.34%
 • WIG-NRCHOM 0.51%
 • WIG-ODZIEZ 1.64%
 • WIG-PALIWA 2.10%
 • WIG-Poland 0.74%
 • WIG-SPOZYW 0.88%
 • WIGtech -0.11%
 • WIG-TELKOM 0.67%
 • WIG-Ukrain 0.97%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka

Polityka inwestycyjna

Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe zawiera się w przedziale od 70 do 100 procent wartości aktywów funduszu, przy czym nie mniej niż 25%. wartości aktywów funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Nazwa

Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych
Początek działalności: 2002-04-08
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.5 %
Benchmark: 100% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,40 %
Miesięczna stopa średnia 0,05 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,03 %
Największy spadek wartości JU -0,90 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-07-31)
Prospekt emisyjny (2020-06-09)