Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2599.02%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.34%
 • mWIG40TR 0.35%
 • NCIndex 0.81%
 • sWIG80 0.60%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.61%
 • WIG 0.46%
 • WIG20 0.52%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.95%
 • WIG20short -0.45%
 • WIG20TR 0.50%
 • WIG30 0.55%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.27%
 • WIG-BUDOW -0.97%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.90%
 • WIGdiv 0.17%
 • WIG-ENERG -0.29%
 • WIG-ESG 0.49%
 • WIG.GAMES 2.05%
 • WIG-GORNIC 1.71%
 • WIG-INFO 1.55%
 • WIG-LEKI 3.44%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO 0.03%
 • WIG.MS-BAS 0.87%
 • WIG.MS-FIN 0.11%
 • WIG.MS-PET 0.67%
 • WIG-ODZIEZ -0.38%
 • WIG-PALIWA 0.77%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.17%
 • WIGtech 1.11%
 • WIG-TELKOM 0.40%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka

Polityka inwestycyjna

Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe zawiera się w przedziale od 70 do 100 procent wartości aktywów funduszu, przy czym nie mniej niż 25%. wartości aktywów funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Nazwa

Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych
Początek działalności: 2002-04-08
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: 100% FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,47 %
Miesięczna stopa średnia 0,16 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,09 %
Największy spadek wartości JU -0,90 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2020-01-01)