Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -1.87%
 • mWIG40 -2.32%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.32%
 • NCIndex -2.80%
 • sWIG80 -1.83%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.83%
 • WIG -2.06%
 • WIG20 -2.09%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -4.06%
 • WIG20short 2.04%
 • WIG20TR -2.03%
 • WIG30 -2.15%
 • WIG30TR -0.71%
 • WIG-BANKI -4.47%
 • WIG-BUDOW -3.81%
 • WIG-CEE -1.80%
 • WIG-CHEMIA -1.31%
 • WIGdiv -1.56%
 • WIG-ENERG -3.79%
 • WIG-ESG -1.86%
 • WIG.GAMES -2.69%
 • WIG-GORNIC -3.78%
 • WIG-INFO -1.32%
 • WIG-LEKI -0.23%
 • WIG-MEDIA -0.43%
 • WIG-MOTO -0.90%
 • WIG.MS-BAS -4.69%
 • WIG.MS-FIN -4.13%
 • WIG.MS-PET -2.38%
 • WIG-NRCHOM -1.80%
 • WIG-ODZIEZ -1.73%
 • WIG-PALIWA -2.65%
 • WIG-Poland -0.88%
 • WIG-SPOZYW 0.57%
 • WIGtech 2.94%
 • WIG-TELKOM 12.95%
 • WIG-Ukrain -1.40%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka

Polityka inwestycyjna

Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe zawiera się w przedziale od 70 do 100 procent wartości aktywów funduszu, przy czym nie mniej niż 25%. wartości aktywów funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Nazwa

Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych
Początek działalności: 2002-04-08
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.5 %
Benchmark: 100% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,40 %
Miesięczna stopa średnia -0,10 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,04 %
Największy spadek wartości JU -0,90 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-07-31)
Prospekt emisyjny (2020-06-09)