Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2607.65%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.08%
 • mWIG40TR 0.09%
 • NCIndex 1.15%
 • sWIG80 0.76%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.77%
 • WIG 0.31%
 • WIG20 0.29%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.64%
 • WIG20short -0.30%
 • WIG20TR 0.33%
 • WIG30 0.33%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.15%
 • WIG-BUDOW -0.84%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.87%
 • WIGdiv 0.15%
 • WIG-ENERG -0.17%
 • WIG-ESG 0.34%
 • WIG.GAMES 1.38%
 • WIG-GORNIC 1.67%
 • WIG-INFO 1.70%
 • WIG-LEKI 2.90%
 • WIG-MEDIA 1.49%
 • WIG-MOTO -1.39%
 • WIG.MS-BAS 0.99%
 • WIG.MS-FIN 0.09%
 • WIG.MS-PET 0.40%
 • WIG-ODZIEZ -0.63%
 • WIG-PALIWA 0.32%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.45%
 • WIGtech 1.13%
 • WIG-TELKOM 0.88%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Euro Reserve A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz nie mniej niż 90% aktywów inwestuje w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, denominowane w euro, oraz w środki pieniężne denominowane w euro. Subfundusz będzie utrzymywał średni ważony okres wymagalności na poziomie nieprzekraczającym 60 dni.

Nazwa

BlackRock GF Euro Reserve A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Matt Clay

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: rynku pieniężnego EUR
Początek działalności: 2009-07-24
Minimalna wpłata: 4500
Minimalna dopłata: 900
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: - - -
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -0,11 %
Miesięczna stopa średnia -0,04 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -1,94 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)