Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2291.93%
 • WIG20short 81845.95%
 • WIG20lev 12116.76%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.32%
 • mWIG40TR 0.31%
 • NCIndex -0.39%
 • RESPECT 0.38%
 • sWIG80 0.59%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.60%
 • WIG 0.32%
 • WIG20 0.41%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.36%
 • WIG30 0.39%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI -0.09%
 • WIG-BUDOW 0.61%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.49%
 • WIGdiv 0.34%
 • WIG-ENERG 1.14%
 • WIG-ESG 0.27%
 • WIG.GAMES -0.87%
 • WIG-GORNIC 0.37%
 • WIG-INFO 1.05%
 • WIG-LEKI 1.07%
 • WIG-MEDIA -0.03%
 • WIG-MOTO -0.27%
 • WIG.MS-BAS 0.67%
 • WIG.MS-FIN 0.29%
 • WIG.MS-PET 0.62%
 • WIG-ODZIEZ -0.28%
 • WIG-PALIWA 0.74%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.99%
 • WIGtech 0.65%
 • WIG-TELKOM 1.19%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Euro Reserve A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz nie mniej niż 90% aktywów inwestuje w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, denominowane w euro, oraz w środki pieniężne denominowane w euro. Subfundusz będzie utrzymywał średni ważony okres wymagalności na poziomie nieprzekraczającym 60 dni.

Nazwa

BlackRock GF Euro Reserve A2 (EUR)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Matt Clay

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: rynku pieniężnego EUR
Początek działalności: 2009-07-24
Minimalna wpłata: 4000
Minimalna dopłata: 800
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.45 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -0,09 %
Miesięczna stopa średnia -0,04 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -1,70 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)