Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Nutrition A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność stanowiącą część łańcucha wartości sektora rolniczo-spożywczego, w tym działalność związaną z pakowaniem, przetwórstwem, dystrybucją, technologią, usługami związanymi z branżą rolno-spożywczą, nasionami, chemią roślinną i spożywczą oraz produkcją żywności. Fundusz inwestuje w spółki, które aktywnie angażują się w przezwyciężanie globalnych wyzwań w obszarze zrównoważonego rozwoju dotyczących tematu odżywiania. Ponad 90% emitentów, w których papiery fundusz inwestuje, to spółki, które mają rating ESG lub zostały poddane analizie ESG. Fundusz jest funduszem Stock Connect i może inwestować bezpośrednio do 20% łącznych aktywów w ChRL w ramach programów Stock Connect.

Nazwa

BlackRock GF Nutrition A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Tom Holl

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Początek działalności: 2010-02-09
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI All Country World Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,53 %
Miesięczna stopa średnia 0,73 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -39,41 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-04-19)
Karta funduszu (2024-04-30)
Prospekt informacyjny (2024-03-01)
Skrócony prospekt (2024-02-29)