Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023 Wypełnij ankietę i podziel się z nami, swoimi uwagami Więcej
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Nutrition A2 Hedged (PLN)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność stanowiącą część łańcucha wartości sektora rolniczo-spożywczego, w tym działalność związaną z pakowaniem, przetwórstwem, dystrybucją, technologią, usługami związanymi z branżą rolno-spożywczą, nasionami, chemią roślinną i spożywczą oraz produkcją żywności. Fundusz inwestuje w spółki, które aktywnie angażują się w przezwyciężanie globalnych wyzwań w obszarze zrównoważonego rozwoju dotyczących tematu odżywiania. Ponad 90% emitentów, w których papiery fundusz inwestuje, to spółki, które mają rating ESG lub zostały poddane analizie ESG. Fundusz jest funduszem Stock Connect i może inwestować bezpośrednio do 20% łącznych aktywów w ChRL w ramach programów Stock Connect.

Nazwa

BlackRock GF Nutrition A2 Hedged (PLN)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Tom Holl

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Początek działalności: 2011-04-20
Minimalna wpłata: 20600
Minimalna dopłata: 4120
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI All Country World Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,00 %
Miesięczna stopa średnia -2,91 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -34,96 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-08-25)
Karta funduszu (2023-08-31)
Prospekt informacyjny (2022-12-29)
Skrócony prospekt (2023-02-28)