Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF World Technology A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem World Technology Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w sektorze technologicznym. Fundusz może także inwestować do 10% aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Nazwa

BlackRock GF World Technology A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Reid Menge, Tony Kim

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych sektora technologicznego
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 4700
Minimalna dopłata: 930
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI All Countries World Information Technology 10/40 Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,96 %
Miesięczna stopa średnia -5,05 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -91,43 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-04-19)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-03-01)
Skrócony prospekt (2024-02-29)