Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2594.63%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.12%
 • mWIG40TR 0.13%
 • NCIndex 1.42%
 • sWIG80 0.69%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.65%
 • WIG 0.43%
 • WIG20 0.49%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.98%
 • WIG20short -0.47%
 • WIG20TR 0.57%
 • WIG30 0.51%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.13%
 • WIG-BUDOW -1.01%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -2.11%
 • WIGdiv 0.21%
 • WIG-ENERG -0.40%
 • WIG-ESG 0.46%
 • WIG.GAMES 1.91%
 • WIG-GORNIC 1.83%
 • WIG-INFO 1.64%
 • WIG-LEKI 3.72%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.92%
 • WIG.MS-FIN 0.08%
 • WIG.MS-PET 0.70%
 • WIG-ODZIEZ -0.28%
 • WIG-PALIWA 0.80%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.19%
 • WIGtech 1.19%
 • WIG-TELKOM 0.65%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF World Energy A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem World Energy Fund jest maksymalizacji łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących głównie działalność w zakresie prac poszukiwawczych i wydobycia surowców energetycznych oraz wytwarzania i dystrybucji energii. Ponadto, Fundusz może inwestować w spółki prowadzące działalność u kierunkowaną na rozwijanie i wykorzystywanie nowych technologii energetycznych. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może inwestować także bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Nazwa

BlackRock GF World Energy A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Alastair Bishop, Mark Hume

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych sektora energetycznego
Początek działalności: 2001-04-06
Minimalna wpłata: 4500
Minimalna dopłata: 900
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% MSCI 10/40 DW Energy Net Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,20 %
Miesięczna stopa średnia -5,73 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -49,81 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)