Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2598.28%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.41%
 • mWIG40TR 0.40%
 • NCIndex 1.07%
 • sWIG80 0.60%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.62%
 • WIG 0.47%
 • WIG20 0.51%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.94%
 • WIG20short -0.44%
 • WIG20TR 0.43%
 • WIG30 0.54%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.18%
 • WIG-BUDOW -0.89%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.97%
 • WIGdiv 0.18%
 • WIG-ENERG -0.26%
 • WIG-ESG 0.50%
 • WIG.GAMES 1.97%
 • WIG-GORNIC 2.05%
 • WIG-INFO 1.46%
 • WIG-LEKI 3.44%
 • WIG-MEDIA 2.48%
 • WIG-MOTO 0.00%
 • WIG.MS-BAS 1.05%
 • WIG.MS-FIN -0.01%
 • WIG.MS-PET 0.79%
 • WIG-ODZIEZ -0.41%
 • WIG-PALIWA 1.01%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.16%
 • WIGtech 1.06%
 • WIG-TELKOM 0.36%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF World Bond A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem World Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF World Bond A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Aidan Doyle, Rick Rieder

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Początek działalności: 2000-01-31
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% BBG Barclays Global Aggregate Index (USD hedged)
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 0.85 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,06 %
Miesięczna stopa średnia 1,43 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -7,62 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)