Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2594.97%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.15%
 • mWIG40TR 0.12%
 • NCIndex 1.34%
 • sWIG80 0.64%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.70%
 • WIG 0.45%
 • WIG20 0.55%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.04%
 • WIG20short -0.49%
 • WIG20TR 0.52%
 • WIG30 0.57%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.26%
 • WIG-BUDOW -0.98%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.96%
 • WIGdiv 0.27%
 • WIG-ENERG -0.36%
 • WIG-ESG 0.50%
 • WIG.GAMES 1.83%
 • WIG-GORNIC 1.74%
 • WIG-INFO 1.72%
 • WIG-LEKI 3.69%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.90%
 • WIG.MS-FIN 0.20%
 • WIG.MS-PET 0.83%
 • WIG-ODZIEZ -0.45%
 • WIG-PALIWA 0.91%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.25%
 • WIGtech 1.18%
 • WIG-TELKOM 0.67%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF US Growth A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem US Growth Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Fundusz koncentruje się na spółkach, które - według Doradcy Inwestycyjnego - cechuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu, wynikający np. z ponadprzeciętnej dynamiki wzrostu zysków lub sprzedaży, czy też wysokiej bądź rosnącej stopy zwrotu z kapitału.

Nazwa

BlackRock GF US Growth A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Lawrence Kemp

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji amerykańskich
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% Russell 1000 Growth Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,07 %
Miesięczna stopa średnia 5,85 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -64,51 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)