Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2287.98%
 • WIG20short 81914.90%
 • WIG20lev 12224.63%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 -0.87%
 • mWIG40TR -0.80%
 • NCIndex -0.58%
 • RESPECT -0.54%
 • sWIG80 -0.18%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.17%
 • WIG -0.59%
 • WIG20 -0.78%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR -0.65%
 • WIG30 -0.76%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI -0.78%
 • WIG-BUDOW -2.86%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA -0.56%
 • WIGdiv -0.58%
 • WIG-ENERG 1.00%
 • WIG-ESG -0.71%
 • WIG.GAMES -0.88%
 • WIG-GORNIC -1.69%
 • WIG-INFO -1.23%
 • WIG-LEKI -0.01%
 • WIG-MEDIA 0.02%
 • WIG-MOTO 0.42%
 • WIG.MS-BAS -0.05%
 • WIG.MS-FIN -0.95%
 • WIG.MS-PET 0.23%
 • WIG-ODZIEZ -0.69%
 • WIG-PALIWA 0.16%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW -0.21%
 • WIGtech -0.94%
 • WIG-TELKOM -1.34%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem US Dollar Short Duration Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto Funduszu inwestuje się w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w dolarach amerykańskich o duracji poniżej pięciu lat. Średnia duracja portfela nie przekracza trzech lat. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond A2 (USD)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Scott MacLellan, Thomas Musmanno

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych USA uniwersalne
Początek działalności: 2002-10-31
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,88 %
Miesięczna stopa średnia -0,15 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -14,90 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)