Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2606.75%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.14%
 • mWIG40TR 0.14%
 • NCIndex 1.44%
 • sWIG80 0.78%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.78%
 • WIG 0.33%
 • WIG20 0.33%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.77%
 • WIG20short -0.36%
 • WIG20TR 0.36%
 • WIG30 0.35%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.13%
 • WIG-BUDOW -0.77%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.70%
 • WIGdiv 0.29%
 • WIG-ENERG -0.18%
 • WIG-ESG 0.37%
 • WIG.GAMES 1.68%
 • WIG-GORNIC 1.61%
 • WIG-INFO 1.69%
 • WIG-LEKI 3.16%
 • WIG-MEDIA 1.83%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.97%
 • WIG.MS-FIN 0.18%
 • WIG.MS-PET 0.55%
 • WIG-ODZIEZ -0.56%
 • WIG-PALIWA 0.30%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.15%
 • WIG-TELKOM 0.83%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF US Dollar High Yield Bond A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem US Dollar High Yield Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto Funduszu jest inwestowanych w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF US Dollar High Yield Bond A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

David Delbos, James Keenan, Mitchell Garfin

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych USA uniwersalne
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% BBG Barclays US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.25 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,76 %
Miesięczna stopa średnia 0,62 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -35,03 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)