Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2292.53%
 • WIG20short 81932.94%
 • WIG20lev 12219.10%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 -0.71%
 • mWIG40TR -0.71%
 • NCIndex -0.46%
 • RESPECT -0.53%
 • sWIG80 -0.18%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.18%
 • WIG -0.61%
 • WIG20 -0.60%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR -0.72%
 • WIG30 -0.63%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI -1.00%
 • WIG-BUDOW -2.19%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA -1.00%
 • WIGdiv -0.49%
 • WIG-ENERG 1.23%
 • WIG-ESG -0.75%
 • WIG.GAMES -0.90%
 • WIG-GORNIC -1.88%
 • WIG-INFO -1.04%
 • WIG-LEKI -0.05%
 • WIG-MEDIA 0.02%
 • WIG-MOTO 0.15%
 • WIG.MS-BAS -0.02%
 • WIG.MS-FIN -1.06%
 • WIG.MS-PET 0.27%
 • WIG-ODZIEZ -0.68%
 • WIG-PALIWA 0.37%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.16%
 • WIGtech -0.87%
 • WIG-TELKOM -1.55%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF US Dollar High Yield Bond A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem US Dollar High Yield Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto Funduszu jest inwestowanych w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF US Dollar High Yield Bond A2 (USD)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

David Delbos, James Keenan, Mitchell Garfin

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych USA uniwersalne
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% BBG Barclays US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.25 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,68 %
Miesięczna stopa średnia 1,82 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -35,03 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)