Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2598.95%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.35%
 • mWIG40TR 0.35%
 • NCIndex 0.80%
 • sWIG80 0.60%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.60%
 • WIG 0.46%
 • WIG20 0.47%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.97%
 • WIG20short -0.46%
 • WIG20TR 0.48%
 • WIG30 0.52%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.22%
 • WIG-BUDOW -0.95%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.80%
 • WIGdiv 0.17%
 • WIG-ENERG -0.31%
 • WIG-ESG 0.48%
 • WIG.GAMES 2.02%
 • WIG-GORNIC 1.88%
 • WIG-INFO 1.50%
 • WIG-LEKI 3.44%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.04%
 • WIG.MS-BAS 0.96%
 • WIG.MS-FIN 0.10%
 • WIG.MS-PET 0.78%
 • WIG-ODZIEZ -0.41%
 • WIG-PALIWA 0.99%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.17%
 • WIGtech 1.08%
 • WIG-TELKOM 0.31%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF US Basic Value A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem US Basic Value Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Fundusz koncentruje się na spółkach, których wartość inwestycyjna wynika - według Doradcy Inwestycyjnego - z faktu, że ich wycena jest zaniżona.

Nazwa

BlackRock GF US Basic Value A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Carrie King, Joseph Wolfe

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji amerykańskich
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% Russell 1000 Value Index TR
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,20 %
Miesięczna stopa średnia -0,70 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -56,05 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)