Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2607.72%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.19%
 • mWIG40TR 0.13%
 • NCIndex 1.38%
 • sWIG80 0.67%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.67%
 • WIG 0.48%
 • WIG20 0.49%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.12%
 • WIG20short -0.53%
 • WIG20TR 0.50%
 • WIG30 0.52%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.34%
 • WIG-BUDOW -1.02%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.40%
 • WIGdiv 0.36%
 • WIG-ENERG -0.34%
 • WIG-ESG 0.52%
 • WIG.GAMES 1.75%
 • WIG-GORNIC 1.79%
 • WIG-INFO 1.61%
 • WIG-LEKI 3.67%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.37%
 • WIG.MS-BAS 0.93%
 • WIG.MS-FIN 0.34%
 • WIG.MS-PET 0.83%
 • WIG-ODZIEZ -0.36%
 • WIG-PALIWA 0.79%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.12%
 • WIG-TELKOM 0.65%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF US Dollar Reserve A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Reserve Fund jest dążenie do wzrostu wartości przy zachowaniu bezpieczeństwa kapitału i wysokiej płynności. Fundusz inwestuje nie mniej niż 90% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, denominowane w dolarach amerykańskich, oraz w środki pieniężne denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz jest zarządzany tak, by średni okres pozostały do terminu wymagalności aktywów Funduszu w żadnym momencie nie przekraczał 12 miesięcy.

Nazwa

BlackRock GF US Dollar Reserve A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Christopher Linsky, Edward Ingold, Murdoch Johnson

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: rynku pieniężnego USD
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 0.45 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,27 %
Miesięczna stopa średnia 0,12 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -5,33 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)