Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2301.83%
 • WIG20short 81659.15%
 • WIG20lev 12171.86%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.38%
 • mWIG40TR 0.39%
 • NCIndex -0.42%
 • RESPECT 0.57%
 • sWIG80 0.59%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.59%
 • WIG 0.50%
 • WIG20 0.50%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.58%
 • WIG30 0.49%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.08%
 • WIG-BUDOW 0.62%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.42%
 • WIGdiv 0.43%
 • WIG-ENERG 0.88%
 • WIG-ESG 0.49%
 • WIG.GAMES -0.71%
 • WIG-GORNIC 0.77%
 • WIG-INFO 0.99%
 • WIG-LEKI 1.16%
 • WIG-MEDIA -0.07%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.72%
 • WIG.MS-FIN 0.52%
 • WIG.MS-PET 0.75%
 • WIG-ODZIEZ -0.14%
 • WIG-PALIWA 0.93%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.88%
 • WIGtech 0.81%
 • WIG-TELKOM 1.61%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF US Dollar Reserve A2 Hedged (GBP)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Reserve Fund jest dążenie do wzrostu wartości przy zachowaniu bezpieczeństwa kapitału i wysokiej płynności. Fundusz inwestuje nie mniej niż 90% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, denominowane w dolarach amerykańskich, oraz w środki pieniężne denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz jest zarządzany tak, by średni okres pozostały do terminu wymagalności aktywów Funduszu w żadnym momencie nie przekraczał 12 miesięcy.

Nazwa

BlackRock GF US Dollar Reserve A2 Hedged (GBP)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Chris Linsky, Chris Linsky

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: rynku pieniężnego USD
Początek działalności: 2007-06-11
Minimalna wpłata: 3200
Minimalna dopłata: 650
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: GBP
Opłata za zarządzanie: 0.45 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,11 %
Miesięczna stopa średnia -0,02 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -4,86 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)