Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2594.97%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.15%
 • mWIG40TR 0.12%
 • NCIndex 1.34%
 • sWIG80 0.64%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.70%
 • WIG 0.45%
 • WIG20 0.55%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.06%
 • WIG20short -0.50%
 • WIG20TR 0.52%
 • WIG30 0.57%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.26%
 • WIG-BUDOW -0.98%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.96%
 • WIGdiv 0.27%
 • WIG-ENERG -0.36%
 • WIG-ESG 0.50%
 • WIG.GAMES 1.83%
 • WIG-GORNIC 1.74%
 • WIG-INFO 1.72%
 • WIG-LEKI 3.69%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.91%
 • WIG.MS-FIN 0.17%
 • WIG.MS-PET 0.83%
 • WIG-ODZIEZ -0.45%
 • WIG-PALIWA 0.91%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.25%
 • WIGtech 1.18%
 • WIG-TELKOM 0.67%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF US Dollar Reserve A2 Hedged (GBP)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Reserve Fund jest dążenie do wzrostu wartości przy zachowaniu bezpieczeństwa kapitału i wysokiej płynności. Fundusz inwestuje nie mniej niż 90% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, denominowane w dolarach amerykańskich, oraz w środki pieniężne denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz jest zarządzany tak, by średni okres pozostały do terminu wymagalności aktywów Funduszu w żadnym momencie nie przekraczał 12 miesięcy.

Nazwa

BlackRock GF US Dollar Reserve A2 Hedged (GBP)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Christopher Linsky, Edward Ingold, Murdoch Johnson

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: rynku pieniężnego USD
Początek działalności: 2007-06-11
Minimalna wpłata: 4000
Minimalna dopłata: 770
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: GBP
Opłata za zarządzanie: 0.45 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,11 %
Miesięczna stopa średnia 0,00 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -4,86 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)