Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2598.28%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.39%
 • mWIG40TR 0.41%
 • NCIndex 0.83%
 • sWIG80 0.58%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.59%
 • WIG 0.46%
 • WIG20 0.46%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.97%
 • WIG20short -0.46%
 • WIG20TR 0.50%
 • WIG30 0.54%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.19%
 • WIG-BUDOW -0.90%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.56%
 • WIGdiv 0.18%
 • WIG-ENERG -0.34%
 • WIG-ESG 0.49%
 • WIG.GAMES 2.03%
 • WIG-GORNIC 1.88%
 • WIG-INFO 1.49%
 • WIG-LEKI 3.44%
 • WIG-MEDIA 2.48%
 • WIG-MOTO -0.04%
 • WIG.MS-BAS 0.97%
 • WIG.MS-FIN 0.05%
 • WIG.MS-PET 0.81%
 • WIG-ODZIEZ -0.41%
 • WIG-PALIWA 0.99%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.16%
 • WIGtech 1.08%
 • WIG-TELKOM 0.35%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Pacific Equity A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Pacific Equity Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach basenu Oceanu Spokojnego I Indyjskiego. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Pacific Equity A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Alethea Leung

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych pozostałe
Początek działalności: 2002-06-20
Minimalna wpłata: 4500
Minimalna dopłata: 900
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific Net TR Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,16 %
Miesięczna stopa średnia -0,26 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -50,72 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)