Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Pacific Equity A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Pacific Equity Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach basenu Oceanu Spokojnego I Indyjskiego. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Pacific Equity A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Sidharth Mahapatra

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych pozostałe
Początek działalności: 2002-06-20
Minimalna wpłata: 4200
Minimalna dopłata: 850
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,29 %
Miesięczna stopa średnia 3,25 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -50,72 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2021-06-18)
Karta funduszu (2021-05-31)
Prospekt informacyjny (2021-03-10)
Skrócony prospekt (2021-02-28)