Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2299.85%
 • WIG20short 81691.44%
 • WIG20lev 12162.47%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.40%
 • mWIG40TR 0.35%
 • NCIndex -0.44%
 • RESPECT 0.51%
 • sWIG80 0.58%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.58%
 • WIG 0.48%
 • WIG20 0.57%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.54%
 • WIG30 0.54%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.19%
 • WIG-BUDOW 0.41%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.40%
 • WIGdiv 0.42%
 • WIG-ENERG 0.85%
 • WIG-ESG 0.47%
 • WIG.GAMES -0.67%
 • WIG-GORNIC 0.69%
 • WIG-INFO 0.94%
 • WIG-LEKI 1.14%
 • WIG-MEDIA -0.06%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.67%
 • WIG.MS-FIN 0.63%
 • WIG.MS-PET 0.45%
 • WIG-ODZIEZ -0.06%
 • WIG-PALIWA 0.49%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 1.01%
 • WIGtech 0.73%
 • WIG-TELKOM 1.41%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Sustainable Energy A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek z sektora zrównoważonych technologii energetycznych. Są to spółki, których działalność wiąże się z energią ze źródeł alternatywnych oraz alternatywnymi technologiami energetycznymi, w tym produkcją energii ze źródeł odnawialnych, budową infrastruktury na potrzeby wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, paliwami alternatywnymi, efektywnością energetyczną oraz wspomagającymi wytwarzanie energii technologiami i infrastrukturą. Fundusz może również inwestować nie więcej niż 10% aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Nazwa

BlackRock GF Sustainable Energy A2 (EUR)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Alastair Bishop, Charles Lilford

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych sektora energetycznego
Początek działalności: 2001-04-06
Minimalna wpłata: 4000
Minimalna dopłata: 800
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -1,21 %
Miesięczna stopa średnia 7,21 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -84,55 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)