Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2598.38%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.30%
 • mWIG40TR 0.30%
 • NCIndex 1.06%
 • sWIG80 0.60%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.60%
 • WIG 0.45%
 • WIG20 0.52%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.99%
 • WIG20short -0.47%
 • WIG20TR 0.48%
 • WIG30 0.49%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.07%
 • WIG-BUDOW -1.02%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -2.31%
 • WIGdiv 0.21%
 • WIG-ENERG -0.31%
 • WIG-ESG 0.48%
 • WIG.GAMES 2.13%
 • WIG-GORNIC 1.75%
 • WIG-INFO 1.62%
 • WIG-LEKI 3.69%
 • WIG-MEDIA 1.97%
 • WIG-MOTO -0.26%
 • WIG.MS-BAS 0.93%
 • WIG.MS-FIN -0.01%
 • WIG.MS-PET 0.78%
 • WIG-ODZIEZ -0.27%
 • WIG-PALIWA 0.94%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.20%
 • WIGtech 1.19%
 • WIG-TELKOM 0.53%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Sustainable Energy A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek z sektora zrównoważonych technologii energetycznych. Są to spółki, których działalność wiąże się z energią ze źródeł alternatywnych oraz alternatywnymi technologiami energetycznymi, w tym produkcją energii ze źródeł odnawialnych, budową infrastruktury na potrzeby wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, paliwami alternatywnymi, efektywnością energetyczną oraz wspomagającymi wytwarzanie energii technologiami i infrastrukturą. Fundusz może również inwestować nie więcej niż 10% aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Nazwa

BlackRock GF Sustainable Energy A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Alastair Bishop, Charles Lilford

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych sektora energetycznego
Początek działalności: 2001-04-06
Minimalna wpłata: 4500
Minimalna dopłata: 900
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -0,44 %
Miesięczna stopa średnia 6,54 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -84,55 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)