Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2299.85%
 • WIG20short 81694.43%
 • WIG20lev 12161.45%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.35%
 • mWIG40TR 0.35%
 • NCIndex -0.44%
 • RESPECT 0.52%
 • sWIG80 0.57%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.58%
 • WIG 0.46%
 • WIG20 0.55%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.54%
 • WIG30 0.54%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.12%
 • WIG-BUDOW 0.41%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.40%
 • WIGdiv 0.40%
 • WIG-ENERG 0.79%
 • WIG-ESG 0.46%
 • WIG.GAMES -0.61%
 • WIG-GORNIC 0.69%
 • WIG-INFO 0.94%
 • WIG-LEKI 1.07%
 • WIG-MEDIA -0.06%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.61%
 • WIG.MS-FIN 0.58%
 • WIG.MS-PET 0.50%
 • WIG-ODZIEZ -0.06%
 • WIG-PALIWA 0.55%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 1.01%
 • WIGtech 0.74%
 • WIG-TELKOM 1.42%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)

Polityka inwestycyjna

Minimum 70% aktywów inwestowane jest w denominowane w lokalnej walucie zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie i duracji poniżej trzech lat, emitowane przez rządy państw, agendy oraz spółki, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej na rynkach rozwijających się. Średnia duracja portfela nie przekracza dwóch lat. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Imran Hussain, Laurent Develay, Michal Wozniak, Sergio Trigo Paz

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
Początek działalności: 2010-03-08
Minimalna wpłata: 15000
Minimalna dopłata: 3000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -0,06 %
Miesięczna stopa średnia 1,12 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -30,84 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)