Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznych aktywów w papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w lokalnych walutach krajów należących do kategorii rynków wschodzących. Należą do nich obligacje i instrumenty rynku pieniężnego które mogą być emitowane przez rządy, agencje rządowe, spółki i instytucje ponadnarodowe. Inwestycje mogą obejmować papiery o względnie niskim ratingu kredytowym lub bez ratingu w ogóle.

Nazwa

BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Amer Bisat, Imran Hussain, Laurent Develay, Michal Wozniak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
Początek działalności: 2010-03-08
Minimalna wpłata: 20200
Minimalna dopłata: 4030
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -0,07 %
Miesięczna stopa średnia 2,59 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -32,56 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-04-15)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-03-01)
Skrócony prospekt (2024-02-29)