Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2297.44%
 • WIG20short 81675.29%
 • WIG20lev 12167.17%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.32%
 • mWIG40TR 0.37%
 • NCIndex -0.46%
 • RESPECT 0.53%
 • sWIG80 0.64%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.65%
 • WIG 0.49%
 • WIG20 0.36%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.48%
 • WIG30 0.35%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.03%
 • WIG-BUDOW 0.55%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.20%
 • WIGdiv 0.45%
 • WIG-ENERG 0.96%
 • WIG-ESG 0.47%
 • WIG.GAMES -0.75%
 • WIG-GORNIC 0.83%
 • WIG-INFO 0.94%
 • WIG-LEKI 1.14%
 • WIG-MEDIA -0.07%
 • WIG-MOTO -0.26%
 • WIG.MS-BAS 0.80%
 • WIG.MS-FIN 0.45%
 • WIG.MS-PET 0.63%
 • WIG-ODZIEZ -0.17%
 • WIG-PALIWA 0.89%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.97%
 • WIGtech 0.80%
 • WIG-TELKOM 1.62%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Latin American A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu Latin American Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej (Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa oraz wysypy na Morzu Karaibskim, w tym Portoryko). Fundusz może inwestować pośrednio w amerykańskie kwity depozytowe (ADR) oraz globalne kwity depozytowe (GDR).

Nazwa

BlackRock GF Latin American A2 (USD)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Ed Kuczma

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji Ameryki Łacińskiej
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% MSCI EM Latin America - Net Dividends
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 7,72 %
Miesięczna stopa średnia -0,04 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -68,62 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)