Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2606.75%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.23%
 • mWIG40TR 0.19%
 • NCIndex 1.35%
 • sWIG80 0.69%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.70%
 • WIG 0.44%
 • WIG20 0.39%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.97%
 • WIG20short -0.46%
 • WIG20TR 0.53%
 • WIG30 0.45%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.23%
 • WIG-BUDOW -0.79%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.55%
 • WIGdiv 0.37%
 • WIG-ENERG -0.37%
 • WIG-ESG 0.48%
 • WIG.GAMES 1.67%
 • WIG-GORNIC 1.78%
 • WIG-INFO 1.76%
 • WIG-LEKI 3.65%
 • WIG-MEDIA 1.81%
 • WIG-MOTO -0.37%
 • WIG.MS-BAS 0.89%
 • WIG.MS-FIN 0.27%
 • WIG.MS-PET 0.77%
 • WIG-ODZIEZ -0.50%
 • WIG-PALIWA 0.72%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.14%
 • WIG-TELKOM 0.73%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Latin American A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu Latin American Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej (Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa oraz wysypy na Morzu Karaibskim, w tym Portoryko). Fundusz może inwestować pośrednio w amerykańskie kwity depozytowe (ADR) oraz globalne kwity depozytowe (GDR).

Nazwa

BlackRock GF Latin American A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Ed Kuczma

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji Ameryki Łacińskiej
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% MSCI EM Latin America - Net Dividends
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 7,90 %
Miesięczna stopa średnia -3,00 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -68,62 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)