Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2294.79%
 • WIG20short 81663.76%
 • WIG20lev 12170.64%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.32%
 • mWIG40TR 0.31%
 • NCIndex -0.47%
 • RESPECT 0.53%
 • sWIG80 0.64%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.64%
 • WIG 0.47%
 • WIG20 0.35%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.54%
 • WIG30 0.34%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.03%
 • WIG-BUDOW 0.56%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.45%
 • WIGdiv 0.43%
 • WIG-ENERG 1.02%
 • WIG-ESG 0.44%
 • WIG.GAMES -0.74%
 • WIG-GORNIC 0.77%
 • WIG-INFO 0.94%
 • WIG-LEKI 1.07%
 • WIG-MEDIA -0.07%
 • WIG-MOTO -0.26%
 • WIG.MS-BAS 0.86%
 • WIG.MS-FIN 0.49%
 • WIG.MS-PET 0.73%
 • WIG-ODZIEZ -0.15%
 • WIG-PALIWA 0.91%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.97%
 • WIGtech 0.76%
 • WIG-TELKOM 1.53%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Japan Opportunities Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Japonii. Mianem spółek o mniejszej kapitalizacji określa się spółki, które w momencie ich nabycia plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Japonii.

Nazwa

BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Hiroki Takayama

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji japońskich
Początek działalności: 2006-05-29
Minimalna wpłata: 4000
Minimalna dopłata: 800
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% S&P Japan MidSmallCap Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -0,69 %
Miesięczna stopa średnia 6,07 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -67,25 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)