Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2606.75%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.23%
 • mWIG40TR 0.21%
 • NCIndex 1.32%
 • sWIG80 0.75%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.75%
 • WIG 0.39%
 • WIG20 0.35%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.82%
 • WIG20short -0.38%
 • WIG20TR 0.42%
 • WIG30 0.39%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.20%
 • WIG-BUDOW -0.82%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.70%
 • WIGdiv 0.34%
 • WIG-ENERG -0.25%
 • WIG-ESG 0.43%
 • WIG.GAMES 1.65%
 • WIG-GORNIC 1.62%
 • WIG-INFO 1.70%
 • WIG-LEKI 3.19%
 • WIG-MEDIA 1.81%
 • WIG-MOTO -0.40%
 • WIG.MS-BAS 0.95%
 • WIG.MS-FIN 0.18%
 • WIG.MS-PET 0.70%
 • WIG-ODZIEZ -0.53%
 • WIG-PALIWA 0.66%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.15%
 • WIG-TELKOM 0.75%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Japan Opportunities Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Japonii. Mianem spółek o mniejszej kapitalizacji określa się spółki, które w momencie ich nabycia plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Japonii.

Nazwa

BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Hiroki Takayama

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji japońskich
Początek działalności: 2006-05-29
Minimalna wpłata: 4500
Minimalna dopłata: 900
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% S&P Japan MidSmallCap Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,17 %
Miesięczna stopa średnia -3,66 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -67,25 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)