Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2301.83%
 • WIG20short 81643.70%
 • WIG20lev 12176.55%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.41%
 • mWIG40TR 0.43%
 • NCIndex -0.45%
 • RESPECT 0.54%
 • sWIG80 0.60%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.59%
 • WIG 0.52%
 • WIG20 0.49%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.61%
 • WIG30 0.46%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.16%
 • WIG-BUDOW 0.59%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.45%
 • WIGdiv 0.47%
 • WIG-ENERG 0.79%
 • WIG-ESG 0.50%
 • WIG.GAMES -0.73%
 • WIG-GORNIC 0.65%
 • WIG-INFO 1.00%
 • WIG-LEKI 1.16%
 • WIG-MEDIA -0.07%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.58%
 • WIG.MS-FIN 0.59%
 • WIG.MS-PET 0.74%
 • WIG-ODZIEZ -0.14%
 • WIG-PALIWA 0.88%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.88%
 • WIGtech 0.79%
 • WIG-TELKOM 1.59%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF India A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem India Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Indiach (fundusz może inwestować poprzez Podmiot Zależny).

Nazwa

BlackRock GF India A2 (EUR)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Andrew Swan, Sidharth Mahapatra

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji indyjskich
Początek działalności: 2006-04-27
Minimalna wpłata: 4000
Minimalna dopłata: 800
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% MSCI Emerging - India
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,46 %
Miesięczna stopa średnia 4,03 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -66,05 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)