Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2297.44%
 • WIG20short 81666.76%
 • WIG20lev 12169.62%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.37%
 • mWIG40TR 0.37%
 • NCIndex -0.46%
 • RESPECT 0.50%
 • sWIG80 0.64%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.65%
 • WIG 0.46%
 • WIG20 0.36%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.48%
 • WIG30 0.34%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI -0.02%
 • WIG-BUDOW 0.55%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.92%
 • WIGdiv 0.41%
 • WIG-ENERG 0.96%
 • WIG-ESG 0.42%
 • WIG.GAMES -0.75%
 • WIG-GORNIC 0.80%
 • WIG-INFO 0.94%
 • WIG-LEKI 1.14%
 • WIG-MEDIA -0.07%
 • WIG-MOTO -0.26%
 • WIG.MS-BAS 0.76%
 • WIG.MS-FIN 0.49%
 • WIG.MS-PET 0.69%
 • WIG-ODZIEZ -0.22%
 • WIG-PALIWA 0.80%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.97%
 • WIGtech 0.77%
 • WIG-TELKOM 1.51%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Global SmallCap A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji. Mimo iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość inwestycji funduszu dotyczyć będzie spółek z krajów zaliczanych do rozwiniętych rynków Ameryki Północnej, Europy i Dalekiego Wschodu, fundusz może również inwestować w podmioty z rynków rozwijających się na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Global SmallCap A2 (EUR)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Kevin Franklin, Raffaele Savi

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
Początek działalności: 2003-05-16
Minimalna wpłata: 4000
Minimalna dopłata: 800
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% MSCI AC World Small Cap Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 8,54 %
Miesięczna stopa średnia 4,53 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -47,25 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)