Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2606.75%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.21%
 • mWIG40TR 0.19%
 • NCIndex 1.35%
 • sWIG80 0.71%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.70%
 • WIG 0.45%
 • WIG20 0.42%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.02%
 • WIG20short -0.48%
 • WIG20TR 0.53%
 • WIG30 0.47%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.31%
 • WIG-BUDOW -1.02%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.55%
 • WIGdiv 0.37%
 • WIG-ENERG -0.32%
 • WIG-ESG 0.48%
 • WIG.GAMES 1.66%
 • WIG-GORNIC 1.76%
 • WIG-INFO 1.76%
 • WIG-LEKI 3.65%
 • WIG-MEDIA 1.81%
 • WIG-MOTO -0.37%
 • WIG.MS-BAS 0.94%
 • WIG.MS-FIN 0.36%
 • WIG.MS-PET 0.75%
 • WIG-ODZIEZ -0.49%
 • WIG-PALIWA 0.69%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.13%
 • WIG-TELKOM 0.71%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Systematic Global SmallCap Fund A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji. Mimo iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość inwestycji funduszu dotyczyć będzie spółek z krajów zaliczanych do rozwiniętych rynków Ameryki Północnej, Europy i Dalekiego Wschodu, fundusz może również inwestować w podmioty z rynków rozwijających się na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Systematic Global SmallCap Fund A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Kevin Franklin, Raffaele Savi

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
Początek działalności: 2003-05-16
Minimalna wpłata: 4500
Minimalna dopłata: 900
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% MSCI AC World Small Cap Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 9,02 %
Miesięczna stopa średnia 2,88 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -47,25 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)