Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2607.65%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.08%
 • mWIG40TR 0.08%
 • NCIndex 1.35%
 • sWIG80 0.79%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.82%
 • WIG 0.31%
 • WIG20 0.27%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.63%
 • WIG20short -0.29%
 • WIG20TR 0.31%
 • WIG30 0.35%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.10%
 • WIG-BUDOW -0.83%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.74%
 • WIGdiv 0.15%
 • WIG-ENERG -0.17%
 • WIG-ESG 0.34%
 • WIG.GAMES 1.46%
 • WIG-GORNIC 1.69%
 • WIG-INFO 1.54%
 • WIG-LEKI 3.40%
 • WIG-MEDIA 1.81%
 • WIG-MOTO -1.39%
 • WIG.MS-BAS 0.96%
 • WIG.MS-FIN 0.12%
 • WIG.MS-PET 0.51%
 • WIG-ODZIEZ -0.66%
 • WIG-PALIWA 0.41%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.49%
 • WIGtech 1.08%
 • WIG-TELKOM 0.80%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Global High Yield Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów netto w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym. Do 10% aktywów może być lokowanych w akcje.

Nazwa

BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

David Delbos, James Keenan, James Turner, Jose Aguilar, Mitchell Garfin

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych High Yield
Początek działalności: 2003-05-19
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.25 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,91 %
Miesięczna stopa średnia 0,81 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -38,53 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)