Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2599.37%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.23%
 • mWIG40TR 0.22%
 • NCIndex 1.15%
 • sWIG80 0.61%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.61%
 • WIG 0.47%
 • WIG20 0.52%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.05%
 • WIG20short -0.50%
 • WIG20TR 0.50%
 • WIG30 0.56%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.22%
 • WIG-BUDOW -1.03%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.93%
 • WIGdiv 0.23%
 • WIG-ENERG -0.29%
 • WIG-ESG 0.50%
 • WIG.GAMES 2.05%
 • WIG-GORNIC 1.70%
 • WIG-INFO 1.65%
 • WIG-LEKI 3.63%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.59%
 • WIG.MS-BAS 0.88%
 • WIG.MS-FIN 0.10%
 • WIG.MS-PET 0.76%
 • WIG-ODZIEZ -0.24%
 • WIG-PALIWA 0.87%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.20%
 • WIGtech 1.22%
 • WIG-TELKOM 0.71%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Global High Yield Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów netto w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym. Do 10% aktywów może być lokowanych w akcje.

Nazwa

BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

David Delbos, James Keenan, James Turner, Jose Aguilar, Mitchell Garfin

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych High Yield
Początek działalności: 2003-05-16
Minimalna wpłata: 4500
Minimalna dopłata: 900
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.25 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,27 %
Miesięczna stopa średnia 0,63 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -37,85 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)