Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2301.62%
 • WIG20short 81599.19%
 • WIG20lev 12189.61%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.43%
 • mWIG40TR 0.41%
 • NCIndex -0.54%
 • RESPECT 0.60%
 • sWIG80 0.58%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.58%
 • WIG 0.56%
 • WIG20 0.55%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.56%
 • WIG30 0.53%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.25%
 • WIG-BUDOW 0.59%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.45%
 • WIGdiv 0.48%
 • WIG-ENERG 0.91%
 • WIG-ESG 0.54%
 • WIG.GAMES -0.66%
 • WIG-GORNIC 0.67%
 • WIG-INFO 0.99%
 • WIG-LEKI 1.12%
 • WIG-MEDIA -0.06%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.66%
 • WIG.MS-FIN 0.71%
 • WIG.MS-PET 0.70%
 • WIG-ODZIEZ -0.20%
 • WIG-PALIWA 0.85%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 1.01%
 • WIGtech 0.76%
 • WIG-TELKOM 1.49%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Global High Yield Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów netto w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym. Do 10% aktywów może być lokowanych w akcje.

Nazwa

BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (EUR)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

David Delbos, James Keenan, James Turner, Jose Aguilar, Mitchell Garfin

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych High Yield
Początek działalności: 2003-05-16
Minimalna wpłata: 4000
Minimalna dopłata: 800
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.25 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,23 %
Miesięczna stopa średnia 1,78 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -37,85 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)