Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2594.63%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.13%
 • mWIG40TR 0.13%
 • NCIndex 1.42%
 • sWIG80 0.69%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.65%
 • WIG 0.44%
 • WIG20 0.48%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.00%
 • WIG20short -0.47%
 • WIG20TR 0.57%
 • WIG30 0.53%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.16%
 • WIG-BUDOW -1.00%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -2.11%
 • WIGdiv 0.22%
 • WIG-ENERG -0.40%
 • WIG-ESG 0.47%
 • WIG.GAMES 2.02%
 • WIG-GORNIC 1.83%
 • WIG-INFO 1.64%
 • WIG-LEKI 3.72%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.92%
 • WIG.MS-FIN 0.10%
 • WIG.MS-PET 0.70%
 • WIG-ODZIEZ -0.28%
 • WIG-PALIWA 0.80%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.19%
 • WIGtech 1.22%
 • WIG-TELKOM 0.67%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Global Government Bond A2 Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Global Government Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, emitowane przez rządy państw i agendy rządowe na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym

Nazwa

BlackRock GF Global Government Bond A2 Hedged (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Aidan Doyle, Bob Miller

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych pozostałe
Początek działalności: 2007-06-11
Minimalna wpłata: 4500
Minimalna dopłata: 900
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% FTSE WGBI Index (100% Hedged in USD)
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,94 %
Miesięczna stopa średnia 1,44 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -7,99 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)