Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2301.83%
 • WIG20short 81684.98%
 • WIG20lev 12164.31%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.39%
 • mWIG40TR 0.39%
 • NCIndex -0.42%
 • RESPECT 0.54%
 • sWIG80 0.59%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.59%
 • WIG 0.48%
 • WIG20 0.56%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.53%
 • WIG30 0.53%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.09%
 • WIG-BUDOW 0.62%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.42%
 • WIGdiv 0.40%
 • WIG-ENERG 0.90%
 • WIG-ESG 0.47%
 • WIG.GAMES -0.71%
 • WIG-GORNIC 0.72%
 • WIG-INFO 0.99%
 • WIG-LEKI 1.23%
 • WIG-MEDIA -0.07%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.70%
 • WIG.MS-FIN 0.52%
 • WIG.MS-PET 0.63%
 • WIG-ODZIEZ -0.14%
 • WIG-PALIWA 0.78%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.88%
 • WIGtech 0.81%
 • WIG-TELKOM 1.61%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Global Dynamic Equity A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Global Dynamic Equity Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe na całym świecie, bez określonych limitów dotyczących konkretnych krajów lub regionów. Ogólnym założeniem Funduszu jest inwestowanie w papiery wartościowe, których cena rynkowa jest - zdaniem Doradcy Inwestycyjnego - zaniżona. Fundusz może również inwestować w małe i rozwijające się spółki charakteryzujące się potencjałem wzrostowym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym

Nazwa

BlackRock GF Global Dynamic Equity A2 (EUR)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Dan Chamby, David Clayton, Russ Koesterich

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2006-02-28
Minimalna wpłata: 4000
Minimalna dopłata: 800
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 60% S&P 500 Index + 40% FTSE World (ex.US) Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,15 %
Miesięczna stopa średnia 5,17 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -43,80 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)