Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2594.88%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.12%
 • mWIG40TR 0.18%
 • NCIndex 1.34%
 • sWIG80 0.64%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.64%
 • WIG 0.45%
 • WIG20 0.58%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.05%
 • WIG20short -0.50%
 • WIG20TR 0.52%
 • WIG30 0.59%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.25%
 • WIG-BUDOW -1.03%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.40%
 • WIGdiv 0.29%
 • WIG-ENERG -0.43%
 • WIG-ESG 0.48%
 • WIG.GAMES 1.77%
 • WIG-GORNIC 1.81%
 • WIG-INFO 1.72%
 • WIG-LEKI 3.69%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.88%
 • WIG.MS-FIN 0.22%
 • WIG.MS-PET 0.84%
 • WIG-ODZIEZ -0.34%
 • WIG-PALIWA 0.84%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.25%
 • WIGtech 1.16%
 • WIG-TELKOM 0.68%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Global Dynamic Equity A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Global Dynamic Equity Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe na całym świecie, bez określonych limitów dotyczących konkretnych krajów lub regionów. Ogólnym założeniem Funduszu jest inwestowanie w papiery wartościowe, których cena rynkowa jest - zdaniem Doradcy Inwestycyjnego - zaniżona. Fundusz może również inwestować w małe i rozwijające się spółki charakteryzujące się potencjałem wzrostowym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym

Nazwa

BlackRock GF Global Dynamic Equity A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Dan Chamby, David Clayton, Russ Koesterich

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2006-02-28
Minimalna wpłata: 4500
Minimalna dopłata: 900
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 60% S&P 500 Index + 40% FTSE World (ex.US) Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,96 %
Miesięczna stopa średnia 4,66 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -43,80 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-11-30)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)