Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2297.44%
 • WIG20short 81710.12%
 • WIG20lev 12156.96%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.35%
 • mWIG40TR 0.37%
 • NCIndex -0.46%
 • RESPECT 0.51%
 • sWIG80 0.65%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.65%
 • WIG 0.44%
 • WIG20 0.37%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.48%
 • WIG30 0.35%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI -0.01%
 • WIG-BUDOW 0.56%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.92%
 • WIGdiv 0.40%
 • WIG-ENERG 0.90%
 • WIG-ESG 0.41%
 • WIG.GAMES -0.75%
 • WIG-GORNIC 0.73%
 • WIG-INFO 0.94%
 • WIG-LEKI 1.22%
 • WIG-MEDIA -0.07%
 • WIG-MOTO -0.26%
 • WIG.MS-BAS 0.74%
 • WIG.MS-FIN 0.42%
 • WIG.MS-PET 0.66%
 • WIG-ODZIEZ -0.22%
 • WIG-PALIWA 0.80%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.97%
 • WIGtech 0.76%
 • WIG-TELKOM 1.55%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Global Allocation A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Global Allocation Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje bez ograniczeń na całym świecie w akcje oraz krótko- i długoterminowe papiery dłużne, emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. W normalnych warunkach rynkowych fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe małych i rozwijających się spółek charakteryzujących się potencjałem wzrostowym jak również w papiery spółek niedowartościowanych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Global Allocation A2 (USD)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Dan Chamby, David Clayton, Kent Hogshire, Russ Koesterich

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD World Govt Bond Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,56 %
Miesięczna stopa średnia 2,20 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -33,96 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)