Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2606.81%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.18%
 • mWIG40TR 0.20%
 • NCIndex 1.40%
 • sWIG80 0.71%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.69%
 • WIG 0.43%
 • WIG20 0.40%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.01%
 • WIG20short -0.48%
 • WIG20TR 0.52%
 • WIG30 0.44%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.23%
 • WIG-BUDOW -0.99%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.62%
 • WIGdiv 0.32%
 • WIG-ENERG -0.30%
 • WIG-ESG 0.47%
 • WIG.GAMES 1.77%
 • WIG-GORNIC 1.78%
 • WIG-INFO 1.78%
 • WIG-LEKI 3.65%
 • WIG-MEDIA 1.81%
 • WIG-MOTO -0.37%
 • WIG.MS-BAS 0.90%
 • WIG.MS-FIN 0.26%
 • WIG.MS-PET 0.73%
 • WIG-ODZIEZ -0.49%
 • WIG-PALIWA 0.58%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.19%
 • WIG-TELKOM 0.74%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Global Allocation A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Global Allocation Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje bez ograniczeń na całym świecie w akcje oraz krótko- i długoterminowe papiery dłużne, emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. W normalnych warunkach rynkowych fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe małych i rozwijających się spółek charakteryzujących się potencjałem wzrostowym jak również w papiery spółek niedowartościowanych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Global Allocation A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Dan Chamby, David Clayton, Rick Rieder, Russ Koesterich

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD World Govt Bond Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,83 %
Miesięczna stopa średnia 1,66 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -33,96 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)