Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2289.16%
 • WIG20short 82011.57%
 • WIG20lev 12194.91%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 -0.65%
 • mWIG40TR -0.64%
 • NCIndex -0.52%
 • RESPECT -0.49%
 • sWIG80 -0.20%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.20%
 • WIG -0.62%
 • WIG20 -0.77%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR -0.72%
 • WIG30 -0.75%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI -1.15%
 • WIG-BUDOW -2.19%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA -0.31%
 • WIGdiv -0.53%
 • WIG-ENERG 1.28%
 • WIG-ESG -0.77%
 • WIG.GAMES -0.50%
 • WIG-GORNIC -1.90%
 • WIG-INFO -0.93%
 • WIG-LEKI 0.15%
 • WIG-MEDIA 0.02%
 • WIG-MOTO -0.17%
 • WIG.MS-BAS -0.10%
 • WIG.MS-FIN -1.43%
 • WIG.MS-PET 0.62%
 • WIG-ODZIEZ -0.84%
 • WIG-PALIWA 0.66%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.10%
 • WIGtech -0.70%
 • WIG-TELKOM -1.49%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Global Allocation A2 Hedged (GBP)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Global Allocation Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje bez ograniczeń na całym świecie w akcje oraz krótko- i długoterminowe papiery dłużne, emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. W normalnych warunkach rynkowych fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe małych i rozwijających się spółek charakteryzujących się potencjałem wzrostowym jak również w papiery spółek niedowartościowanych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Global Allocation A2 Hedged (GBP)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Dan Chamby, David Clayton, Kent Hogshire, Russ Koesterich

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Początek działalności: 2005-12-01
Minimalna wpłata: 3200
Minimalna dopłata: 650
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD World Govt Bond Index
Waluta: GBP
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,83 %
Miesięczna stopa średnia 1,98 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -34,45 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)