Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2599.24%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.23%
 • mWIG40TR 0.30%
 • NCIndex 1.06%
 • sWIG80 0.63%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.60%
 • WIG 0.43%
 • WIG20 0.61%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.92%
 • WIG20short -0.43%
 • WIG20TR 0.48%
 • WIG30 0.60%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.07%
 • WIG-BUDOW -0.98%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.98%
 • WIGdiv 0.16%
 • WIG-ENERG -0.34%
 • WIG-ESG 0.46%
 • WIG.GAMES 2.09%
 • WIG-GORNIC 1.80%
 • WIG-INFO 1.62%
 • WIG-LEKI 3.69%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.94%
 • WIG.MS-FIN -0.03%
 • WIG.MS-PET 0.73%
 • WIG-ODZIEZ -0.24%
 • WIG-PALIWA 0.86%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.19%
 • WIGtech 1.22%
 • WIG-TELKOM 0.63%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF European Special Situations A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz inwestuje nie mniej niż 50% swoich łącznych aktywów w spółki o małej i średniej kapitalizacji. Mianem spółek o małej i średniej kapitalizacji określane są tutaj spółki, które w momencie nabycia plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Europie.

Nazwa

BlackRock GF European Special Situations A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Michael Constantis

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2002-10-11
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 10,57 %
Miesięczna stopa średnia 1,55 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -58,49 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)