Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2301.62%
 • WIG20short 81661.46%
 • WIG20lev 12171.25%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.41%
 • mWIG40TR 0.41%
 • NCIndex -0.54%
 • RESPECT 0.54%
 • sWIG80 0.58%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.58%
 • WIG 0.50%
 • WIG20 0.53%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.56%
 • WIG30 0.51%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.19%
 • WIG-BUDOW 0.41%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.40%
 • WIGdiv 0.44%
 • WIG-ENERG 0.90%
 • WIG-ESG 0.49%
 • WIG.GAMES -0.61%
 • WIG-GORNIC 0.76%
 • WIG-INFO 0.94%
 • WIG-LEKI 1.14%
 • WIG-MEDIA -0.06%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.71%
 • WIG.MS-FIN 0.63%
 • WIG.MS-PET 0.54%
 • WIG-ODZIEZ -0.06%
 • WIG-PALIWA 0.62%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 1.01%
 • WIGtech 0.72%
 • WIG-TELKOM 1.34%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF European Special Situations A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz inwestuje nie mniej niż 50% swoich łącznych aktywów w spółki o małej i średniej kapitalizacji. Mianem spółek o małej i średniej kapitalizacji określane są tutaj spółki, które w momencie nabycia plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Europie.

Nazwa

BlackRock GF European Special Situations A2 (USD)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Michael Constantis

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2002-10-11
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 10,15 %
Miesięczna stopa średnia 3,05 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -58,49 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)