Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2606.75%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.10%
 • mWIG40TR 0.05%
 • NCIndex 1.42%
 • sWIG80 0.76%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.78%
 • WIG 0.38%
 • WIG20 0.34%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.86%
 • WIG20short -0.40%
 • WIG20TR 0.41%
 • WIG30 0.37%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.17%
 • WIG-BUDOW -0.75%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.76%
 • WIGdiv 0.26%
 • WIG-ENERG -0.06%
 • WIG-ESG 0.41%
 • WIG.GAMES 1.74%
 • WIG-GORNIC 1.70%
 • WIG-INFO 1.55%
 • WIG-LEKI 3.31%
 • WIG-MEDIA 1.83%
 • WIG-MOTO -0.90%
 • WIG.MS-BAS 1.04%
 • WIG.MS-FIN 0.22%
 • WIG.MS-PET 0.61%
 • WIG-ODZIEZ -0.61%
 • WIG-PALIWA 0.51%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.12%
 • WIG-TELKOM 0.79%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Euro-Markets A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Euro-Markets Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznej wartości posiadanych aktywów netto w papiery udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do Unii Gospodarczej I Walutowej. Pozostałe inwestycje mogą obejmować między innymi papiery spółek z siedzibą w krajach członkowskich Unii Europejskiej, które, zdaniem Doradcy Inwestycyjnego, prawdopodobnie przystąpią do Unii Gospodarczej i Walutowej w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz w papiery spółek prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach, które przystąpiły do Unii Gospodarczej I Walutowej, lecz nie posiadających tam siedziby.

Nazwa

BlackRock GF Euro-Markets A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Andreas Zoellinger, Tom Joy

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 4500
Minimalna dopłata: 900
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% MSCI EMU Net TR Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,05 %
Miesięczna stopa średnia 2,82 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -58,28 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)