Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2290.05%
 • WIG20short 81989.60%
 • WIG20lev 12201.67%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 -0.80%
 • mWIG40TR -0.71%
 • NCIndex -0.71%
 • RESPECT -0.51%
 • sWIG80 -0.20%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.19%
 • WIG -0.62%
 • WIG20 -0.66%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR -0.60%
 • WIG30 -0.66%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI -0.91%
 • WIG-BUDOW -2.30%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA -0.95%
 • WIGdiv -0.57%
 • WIG-ENERG 1.21%
 • WIG-ESG -0.76%
 • WIG.GAMES -0.94%
 • WIG-GORNIC -1.94%
 • WIG-INFO -1.28%
 • WIG-LEKI -0.05%
 • WIG-MEDIA 0.02%
 • WIG-MOTO 0.25%
 • WIG.MS-BAS -0.15%
 • WIG.MS-FIN -1.08%
 • WIG.MS-PET 0.26%
 • WIG-ODZIEZ -0.85%
 • WIG-PALIWA 0.36%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.16%
 • WIGtech -1.00%
 • WIG-TELKOM -1.53%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Euro-Markets A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Euro-Markets Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznej wartości posiadanych aktywów netto w papiery udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do Unii Gospodarczej I Walutowej. Pozostałe inwestycje mogą obejmować między innymi papiery spółek z siedzibą w krajach członkowskich Unii Europejskiej, które, zdaniem Doradcy Inwestycyjnego, prawdopodobnie przystąpią do Unii Gospodarczej i Walutowej w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz w papiery spółek prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach, które przystąpiły do Unii Gospodarczej I Walutowej, lecz nie posiadających tam siedziby.

Nazwa

BlackRock GF Euro-Markets A2 (EUR)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Andreas Zoellinger, Tom Joy

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 4000
Minimalna dopłata: 800
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% MSCI EMU Net TR Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,59 %
Miesięczna stopa średnia 4,01 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -58,28 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)