Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2606.75%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.21%
 • mWIG40TR 0.23%
 • NCIndex 1.39%
 • sWIG80 0.66%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.66%
 • WIG 0.43%
 • WIG20 0.39%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.90%
 • WIG20short -0.42%
 • WIG20TR 0.50%
 • WIG30 0.43%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.19%
 • WIG-BUDOW -0.77%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.51%
 • WIGdiv 0.36%
 • WIG-ENERG -0.40%
 • WIG-ESG 0.47%
 • WIG.GAMES 1.67%
 • WIG-GORNIC 1.80%
 • WIG-INFO 1.69%
 • WIG-LEKI 3.47%
 • WIG-MEDIA 1.81%
 • WIG-MOTO -0.41%
 • WIG.MS-BAS 0.93%
 • WIG.MS-FIN 0.22%
 • WIG.MS-PET 0.70%
 • WIG-ODZIEZ -0.51%
 • WIG-PALIWA 0.73%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.12%
 • WIG-TELKOM 0.75%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Euro Short Duration Bond A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Euro Short Duration Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto Funduszu inwestuje się w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie i duracji poniżej pięciu lat. Średnia duracja portfela nie przekracza trzech lat. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Euro Short Duration Bond A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Christopher Allen, Jozef Prokes, Michael Krautzberger

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych europejskich short duration
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 4500
Minimalna dopłata: 900
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% BBG Barclays Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,27 %
Miesięczna stopa średnia 0,13 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -2,37 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)