Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2290.02%
 • WIG20short 81882.29%
 • WIG20lev 12234.47%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 -0.57%
 • mWIG40TR -0.55%
 • NCIndex -0.54%
 • RESPECT -0.43%
 • sWIG80 -0.17%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.18%
 • WIG -0.50%
 • WIG20 -0.67%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR -0.60%
 • WIG30 -0.67%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI -0.90%
 • WIG-BUDOW -1.99%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA -0.31%
 • WIGdiv -0.44%
 • WIG-ENERG 1.08%
 • WIG-ESG -0.63%
 • WIG.GAMES -0.31%
 • WIG-GORNIC -1.74%
 • WIG-INFO -0.91%
 • WIG-LEKI 0.11%
 • WIG-MEDIA 0.02%
 • WIG-MOTO -0.17%
 • WIG.MS-BAS 0.02%
 • WIG.MS-FIN -1.13%
 • WIG.MS-PET 0.56%
 • WIG-ODZIEZ -0.62%
 • WIG-PALIWA 0.65%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.07%
 • WIGtech -0.64%
 • WIG-TELKOM -1.50%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Euro Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznej wartości aktywów netto w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe spółek o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 (EUR)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Jozef Prokes, Tom Mondelaers

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
Początek działalności: 2005-02-28
Minimalna wpłata: 4000
Minimalna dopłata: 800
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% ICE BofA ML Euro Corporate Index (ER00)
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.8 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,44 %
Miesięczna stopa średnia -0,51 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -20,56 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)