Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2594.63%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.13%
 • mWIG40TR 0.15%
 • NCIndex 1.32%
 • sWIG80 0.67%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.69%
 • WIG 0.43%
 • WIG20 0.51%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.97%
 • WIG20short -0.46%
 • WIG20TR 0.51%
 • WIG30 0.54%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.05%
 • WIG-BUDOW -0.97%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -2.11%
 • WIGdiv 0.20%
 • WIG-ENERG -0.36%
 • WIG-ESG 0.47%
 • WIG.GAMES 2.03%
 • WIG-GORNIC 1.78%
 • WIG-INFO 1.60%
 • WIG-LEKI 3.72%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.95%
 • WIG.MS-FIN 0.02%
 • WIG.MS-PET 0.71%
 • WIG-ODZIEZ -0.27%
 • WIG-PALIWA 0.81%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.19%
 • WIGtech 1.22%
 • WIG-TELKOM 0.71%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Euro Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznej wartości aktywów netto w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe spółek o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Jozef Prokes, Tom Mondelaers

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
Początek działalności: 2005-02-28
Minimalna wpłata: 4500
Minimalna dopłata: 900
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% ICE BofA ML Euro Corporate Index (ER00)
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.8 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,39 %
Miesięczna stopa średnia 0,92 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -20,56 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)