Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2599.02%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.33%
 • mWIG40TR 0.35%
 • NCIndex 0.81%
 • sWIG80 0.60%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.61%
 • WIG 0.46%
 • WIG20 0.53%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.88%
 • WIG20short -0.41%
 • WIG20TR 0.50%
 • WIG30 0.55%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.24%
 • WIG-BUDOW -0.97%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.90%
 • WIGdiv 0.16%
 • WIG-ENERG -0.30%
 • WIG-ESG 0.46%
 • WIG.GAMES 1.95%
 • WIG-GORNIC 1.71%
 • WIG-INFO 1.55%
 • WIG-LEKI 3.44%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO 0.03%
 • WIG.MS-BAS 0.87%
 • WIG.MS-FIN 0.10%
 • WIG.MS-PET 0.64%
 • WIG-ODZIEZ -0.39%
 • WIG-PALIWA 0.74%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.17%
 • WIGtech 1.08%
 • WIG-TELKOM 0.40%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez rządy państw, agendy oraz spółki, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rynków rozwijających się. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w tym nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Andrew Gordon, Imran Hussain, Michel Aubenas, Sergio Trigo Paz

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
Początek działalności: 2004-10-01
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.25 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,61 %
Miesięczna stopa średnia 1,31 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -30,79 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)