Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2300.14%
 • WIG20short 81672.76%
 • WIG20lev 12167.98%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.32%
 • mWIG40TR 0.30%
 • NCIndex -0.44%
 • RESPECT 0.51%
 • sWIG80 0.58%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.58%
 • WIG 0.46%
 • WIG20 0.58%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.49%
 • WIG30 0.55%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.11%
 • WIG-BUDOW 0.41%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.56%
 • WIGdiv 0.39%
 • WIG-ENERG 0.82%
 • WIG-ESG 0.45%
 • WIG.GAMES -0.61%
 • WIG-GORNIC 0.69%
 • WIG-INFO 0.94%
 • WIG-LEKI 1.07%
 • WIG-MEDIA -0.06%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.64%
 • WIG.MS-FIN 0.60%
 • WIG.MS-PET 0.57%
 • WIG-ODZIEZ -0.01%
 • WIG-PALIWA 0.63%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.95%
 • WIGtech 0.71%
 • WIG-TELKOM 1.31%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF China A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu China Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje przynajmniej 70% łącznych aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Chińskiej Republice Ludowej.

Nazwa

BlackRock GF China A2 (USD)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Lucy Liu

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji chińskich
Początek działalności: 2008-06-24
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% MSCI EM China 10/40 Net TR
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,32 %
Miesięczna stopa średnia 8,62 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -54,09 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)