Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2290.05%
 • WIG20short 0.00%
 • WIG20lev 12202.08%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 -0.79%
 • mWIG40TR -0.79%
 • NCIndex -0.60%
 • RESPECT -0.54%
 • sWIG80 -0.17%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.17%
 • WIG -0.62%
 • WIG20 -0.66%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR -0.67%
 • WIG30 -0.67%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI -0.87%
 • WIG-BUDOW -2.45%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA -0.92%
 • WIGdiv -0.57%
 • WIG-ENERG 1.14%
 • WIG-ESG -0.76%
 • WIG.GAMES -1.01%
 • WIG-GORNIC -1.87%
 • WIG-INFO -1.28%
 • WIG-LEKI -0.05%
 • WIG-MEDIA 0.02%
 • WIG-MOTO 0.40%
 • WIG.MS-BAS -0.15%
 • WIG.MS-FIN -1.05%
 • WIG.MS-PET 0.20%
 • WIG-ODZIEZ -0.81%
 • WIG-PALIWA 0.24%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.16%
 • WIGtech -0.97%
 • WIG-TELKOM -1.42%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF China A2 Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu China Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje przynajmniej 70% łącznych aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Chińskiej Republice Ludowej.

Nazwa

BlackRock GF China A2 Hedged (EUR)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Lucy Liu

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji chińskich
Początek działalności: 2008-06-24
Minimalna wpłata: 4000
Minimalna dopłata: 800
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% MSCI EM China 10/40 Net TR
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,76 %
Miesięczna stopa średnia 8,38 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -55,53 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)