Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023 Wypełnij ankietę i podziel się z nami, swoimi uwagami Więcej
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Asian Tiger Bond A2 Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Asian Tiger Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez spółki mające siedzibę w krajach określanych mianem azjatyckich tygrysów lub spółki, które prowadzą tam przeważającą część swojej działalności gospodarczej. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w tym papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Dążąc do realizacji założonego celu inwestycyjnego, Fundusz może inwestować maksymalnie 10% łącznych aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS), niezależnie od tego, czy posiadają rating na poziomie inwestycyjnym.

Nazwa

BlackRock GF Asian Tiger Bond A2 Hedged (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Neeraj Seth, Stephen Gough, Venn Saltirov, Yii Hui Wong

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Początek działalności: 2015-06-25
Minimalna wpłata: 4600
Minimalna dopłata: 920
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% JP Morgan Asia Credit Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -2,19 %
Miesięczna stopa średnia -0,24 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -30,55 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-05-15)
Karta funduszu (2023-08-31)
Prospekt informacyjny (2022-12-29)
Skrócony prospekt (2023-02-28)