Godzina Kraj Wydarzenie Znaczenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia
01:50 Japonia Bilans handlu zagranicznego lipiec -2496 mld JPY -200 mld JPY
589,6 mld JPY
10:00 Strefa Euro Saldo rachunku bieżącego s.a. czerwiec 18,4 mld EUR 32,2 mld EUR
30,2 mld EUR
11:00 Strefa Euro Inflacja HICP lipiec 1,1% r/r
1,3% r/r
11:00 Strefa Euro Inflacja HICP lipiec -0,4% m/m
0,2% m/m
11:00 Strefa Euro Inflacja bazowa HICP lipiec 0,9% r/r
1,1% r/r
11:00 Strefa Euro Inflacja bazowa HICP lipiec -0,6% m/m
0,4% m/m
01:00 Słowacja Stopa bezrobocia lipiec 5%
5%