Instrument bazowy Instrument Miesiąc wygasania instrumentu bazowego Ostatni dzień obrotu Obrót trwa do Czas UK
Copper (per 0.05) COM.HG.H8 marzec 2018 2018.02.27 19:00 18:00
London No 7 Cocoa COM.COCOA.H8 marzec 2018 2018.03.13 17:50 16:50
Cotton No 2 (per 0.01) COM.COTTON.H8 marzec 2018 2018.02.21 20:15 19:15